Po novom nás nájdete už v novootvorenej kancelárii na adrese:
Seberíniho 9, Bratislava