Niekto chce nájsť prácu snov, iný začať podnikať. Pozrieme sa spoločne na vaše silné a slabé stránky. Nájdeme ideálne možnosti pre vaše uplatnenie na trhu práce.

Rovnako je koučing vhodný aj pre tých, ktorí sa rozhodujú pre štúdium na vysokej škole. Nepremrhajte roky štúdia či prax na pracovnom trhu v nesprávnom odvetví.

Spolu odhalíme, v čom môžete byť najlepší a pritom sa prácou zabávať.